ฉบับ 513 ประจำเดือนมกราคม 2564
ฉบับ 272 ประจำเดือนมีนาคม 2564
ฉบับ 272 ประจำเดือนมีนาคม 2564

“โรคหืด” อัตราการสูญเสียมากกว่าโควิด - 19instagram takipçi satın al

เนื่องใน “วันโรคหืดโลก : World Asthma Day 2021” ซึ่งองค์การอนามัยโลก(WHO) และองค์การหืดโลก กำหนดให้ปีนี้ตรงกับวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด อ่านเรื่องนี้

smm panelINTERESTING CASE DISCUSSION โดยทีมสหสาขาวิชาชีพจาก รพ.ศิริราช

ขอเรียนเชิญแพทย์ทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมชม Zoom Webinar ILD virtual connect วันพุธที่ 5 พฤษภาคม นี้ เวลา 15.00-16.00 อ่านเรื่องนี้

ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย instagram takipçi satın al;Liver MRI webinar #7 หัวข้อ “Liver Masses Revisit: Check Your Kno

Liver MRI webinar #7 หัวข้อ “Liver Masses Revisit: Check Your Knowledge with Interactive Cases” เช้าวันเสาร์ที่ 1 อ่านเรื่องนี้

การประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 32
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์instagram takipçi satın al

งานประชุมวิชาการchat Dialysis weekend 2021 Theme Changing Trends in High Quality Dialysis Practice

งานประชุมวิชาการ Dialysis weekend 2021 Theme: Changing Trends in High Quality Dialysis Practice ระหว่างวันที่ 2 – 4 เมษายน พ.ศ. อ่านเรื่องนี้

12th Neuro-Ophthalmology Course for Ophthalmolog at yarışları Residents

“12th Neuro-Ophthalmology Course for Ophthalmology Residents” วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 07:30-16:35 อ่านเรื่องนี้

สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย) ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ ในหัวข้อ Upstream to Downstream on Drug Quality 

สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย) ขอเรียนเชิญ เภสัชกร แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ อ่านเรื่องนี้