Home วงการแพทย์ วงการยา ราชวิทยาลัย และสมาคมแพทย์ Contact English version

12-26/10/60 “จิตอาสา ร่วมทำดี บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”วันที่ 12-26 ตุลาคม พ.ศ.2560
ศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย จัดโครงการ “จิตอาสา ร่วมทำดี บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”  ระหว่างวันที่ 12-26 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถ.อังรีดูนังต์ ผู้บริจาคโลหิตจะได้รับ “เหรียญที่ระลึกพระบรมฉายา ลักษณ์ในหลวง ร.9 ในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี” อันทรงคุณค่า 

เหรียญดังกล่าวจัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี  ในปี 2539 เพื่อมอบให้แก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 4 ครั้ง ระหว่างปี 2538-2539 รวมเป็นเวลา 22 ปีมาแล้ว ได้รับการออกแบบโดย อาจารย์พินิจ  สุวรรณะบุณย์  ศิลปินแห่งชาติ  ปั้นแบบ และผลิตโดยกองกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ด้านหน้าของเหรียญเป็น  พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ
พระปรมาภิไธย  ด้านหลังจารึกข้อความ “ชีวิตํ  จเช ธมฺมมนุสฺสรนฺโต” มีความหมายว่า พึงสละชีวิตเลือดเนื้อเพื่อรักษาธรรม 
</


© Copyright by Wongkarnpat