ฉบับ 538 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
ฉบับ 297 ประจำเดือน เมษายน 2566
ฉบับ 297 ประจำเดือน เมษายน 2566

august ames i know that girl

สธ. ผนึกกำลัง รัฐ-เอกชน Kick-off หน่วยบริการในพื้นที่ เร่งเพิ่มความครอบคลุมการฉ

มูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชน ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข องค์การอนามัยโลก ประจำประเทศไทย สถาบันวัคซีนแห่งชาติ อ่านเรื่องนี้

como hacer que se corra rapido una mujer

การประชุมวิชาการ เรื่อง รู้ทันการสูงวัย: ควบคุมน้ำหนัก

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง รู้ทันการสูงวัย : ควบคุมน้ำหนักอย่างถูกวิธี เพื่อสุขภาพดีที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม 206 อ่านเรื่องนี้

งานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)

สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) จัดการประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 “Mobilizing the Role for Hospital Pharmacists in Medication Safety: Applying the Principles in Pharmacy อ่านเรื่องนี้

365 days 2022 sex scenes

โครงการอบรม Dashboard and Data Visualization Skills for Pharmacists รุ่นที่ 2 (Onsite)

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการอบรม Dashboard and Data Visualization Skills for Pharmacists (from Data to Precision Pharmacy) รุ่นที่ 2 (Onsite) ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม อ่านเรื่องนี้

deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler การประชุมเชิงปฏิบัติการ" TRUES workshop on Evidenc

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ" TRUES workshop on Evidence Synthesis of Health Intervention 2023 for Beginner" ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม อ่านเรื่องนี้

สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กฯ จัดการประชุมใหญ่ประจำปี 2566
ID Practice in the Post Pandemic Era

สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่ประจำปี 2566 ครั้งที่ 26 ภายใต้ธีม “ID Practice in the Post Pandemic Era” ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมพีช อ่านเรื่องนี้

งานประชุมวิชาการสมาคมอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก ครั้งที่ 8
Practical Knowledge for the Next Normal Era: An Upcoming Step of Ambulatory Medicine

สมาคมอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก จัดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ Practical Knowledge for the Next Normal Era: An Upcoming Step of Ambulatory Medicine ระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2566 ณ อ่านเรื่องนี้