การรักษาผิวหนังอักเสบเรื้อรัง

การรักษาผิวหนังอักเสบเรื้อรัง

นพ.ธนาวุฑฒ์ โสภักดี โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล

โรคผิวหนังอักเสบเรื้อรัง (chronic urticaria) เป็นโรคที่เกิดจากการระคายเคืองบริเวณผิวหนัง มีผื่นบวมแดง และมีอาการคันเรื้อรัง มักมีอาการคันต่อเนื่องเกินหนึ่งสัปดาห์ อาการคันอาจเป็นเพียงเฉพาะที่หรือกระจายทั่วตัว อาจส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้ เช่น ทำให้เสียสมาธิ รบกวนการทำงาน การนอน หรือส่งผลเสียทางด้านจิตใจ ในผู้ป่วยที่มีการแกะเกามากอาจมีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนบริเวณผิวหนังตามมาได้ด้วย

ยาแก้แพ้ หรือ antihistamine เป็นยาที่ใช้ระงับอาการแพ้ที่เกิดจากการหลั่งสาร histamine มีสรรพคุณยับยั้งอาการแพ้ ช่วยลดอาการคัน ลดผื่นจากผิวหนังอักเสบได้เป็นอย่างดี

การหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุด หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ชัดเจนจำเป็นต้องใช้ยาแก้แพ้เพื่อรักษาโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังดังกล่าว จากการรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังด้วยยาแก้แพ้ พบว่ายาแก้แพ้ที่มีสรรพคุณลดอาการคันและผื่นได้เป็นอย่างดี ได้แก่ ยาแก้แพ้ชนิด cetirizine ขนาด 10 mg วันละครั้ง พบว่าสามารถช่วยหยุดอาการคัน ลดผื่นทั้งในระยะสั้นและระยะปานกลางได้ดี, ยา desloratadine ขนาด 5 mg พบว่าสามารถช่วยหยุดอาการคัน ลดผื่นในระยะสั้นได้ดี แต่ระยะปานกลางต้องใช้ยา desloratadine ขนาด 10 mg ถึงจะครอบคลุมอาการได้, ยา levocetirizine ขนาด 5 mg ให้ผลในการหยุดอาการคัน ลดผื่นระยะปานกลางได้ดี แต่ระยะสั้นต้องใช้ยาขนาดสูง 20 mg

กล่าวโดยสรุป ยาแก้แพ้มีสรรพคุณในการยับยั้งอาการคันและลดผิวหนังอักเสบเรื้อรังได้เป็นอย่างดี โดยยาที่ได้ผลดีมาก ได้แก่ ยา cetirizine