ผู้เชี่ยวชาญบอกอย่าเสียเงินกับวิตามินรวม

ผู้เชี่ยวชาญบอกอย่าเสียเงินกับวิตามินรวม

HealthDay News: มีโครงการวิจัย 3 เรื่องชี้ว่าอาหารเสริมไม่ช่วยยืดอายุหรือป้องกันโรคหัวใจและความจำเสื่อม การเสริมอาหารด้วยวิตามินรวมและเกลือแร่ได้ผลไม่ต่างจากการใช้ยาหลอกที่ไม่มีตัวยา

ธุรกิจอาหารเสริมมีมูลค่าหลายพันล้านเหรียญสหรัฐ วิตามินรวมมีมูลค่าราวครึ่งหนึ่งของยอดขายวิตามินทั้งหมด แต่หลักฐานเชิงประจักษ์ใหม่ ๆ พบว่า วิตามินรวมมีประโยชน์ต่อสุขภาพน้อยมากหรือไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเลย นอกจากนั้นการศึกษาบางเรื่องระบุว่าการใช้วิตามินเสริมอาหารยังเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดังนั้น นักวิจัยเห็นว่าควรจะเลิกกินวิตามินเสริมอาหารได้แล้ว

Duffy MacKay รองประธานกลุ่มธุรกิจกล่าวว่า คนกินวิตามินรวมก็เพื่อสุขภาพดีโดยรวม และเพื่อเติมส่วนที่ยังขาดจากการกินอาหารปกติ แต่ Dr.Eliseo Gualiar ศาสตราจารย์ด้านโรคระบาด คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ เห็นว่ายังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าการกินวิตามินรวมจะช่วยเติมส่วนที่ขาดจากอาหาร ซึ่งจะทำให้สุขภาพดีขึ้น หากเราสามารถใช้ยาเสริมอาหารได้ก็จะเป็นการดี แต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่

ในการศึกษาโครงการแรก นักวิจัยสุ่มแพทย์ผู้ชาย 6,000 คนที่มีอายุเกิน 65 ปี ให้กินยา Centrum Silver multivitamin วันละครั้ง หรือได้รับยาหลอกที่หน้าตาคล้ายกันแต่ไม่มีตัวยา หลังจากนั้นทุก ๆ 2-3 ปี นักวิจัยจะให้ทำแบบทดสอบทางโทรศัพท์เกี่ยวกับความจำ ผู้ชายทั้งหมดดูมีสุขภาพดี และมี 84% ที่กินวิตามินรวมเป็นประจำทุกวัน หลังจาก 12 ปีผ่านไป ไม่พบว่ามีความแตกต่างกันระหว่างผู้ที่ใช้วิตามินรวมกับผู้ที่ใช้ยาหลอก กล่าวคือวิตามินไม่ได้ให้ผลดีอะไรเลย

จากการศึกษานี้เคยมีรายงานว่า การใช้วิตามินรวมอาจลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งและต้อหิน โดยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง 8% และลดการเกิดต้อหิน 9% เมื่อเทียบกับการใช้ยาหลอก

โครงการวิจัยที่ 2 นักวิจัยสุ่มให้วิตามินในคนไข้ที่รอดตายจากหัวใจวาย 1,700 ราย โดยให้วิตามินรวมและเกลือแร่ขนาดสูงเทียบกับยาหลอก โดยให้กินวิตามินขนาดสูงวันละ 6 เม็ด ซึ่งนักวิจัยคิดว่าจะทำให้เกิดการล้าจากยา ประมาณครึ่งหนึ่งของผู้เข้าร่วมที่ได้รับยาจริงหรือยาหลอกยุติการเข้าร่วมก่อนสิ้นสุดการศึกษา ค่าเฉลี่ยของการใช้ยานาน 2 ปีครึ่งมีผู้ใช้ยาเฉลี่ยนาน 55 เดือน ไม่พบความแตกต่างของกลุ่มที่ได้รับยาวิตามิน และกลุ่มที่ได้รับยาหลอก ในด้านการเสียชีวิต การเกิดหัวใจวายซ้ำ การเกิดสมองขาดเลือด เจ็บหน้าอกรุนแรง และการผ่าตัดเส้นเลือด

โครงการวิจัยที่ 3 เป็นการทบทวนวรรณกรรม 27 โครงการวิจัยที่ใช้วิตามินและเกลือแร่ในประชากรมากกว่า 450,000 คน ซึ่งก็สรุปได้ว่า ไม่มีความแตกต่างกันในด้านประโยชน์ต่อสุขภาพ ส่วนการใช้แร่ธาตุลดการเกิดโรคมะเร็งได้เล็กน้อย

โดยสรุปแล้ว ผู้เชี่ยวชาญเห็นพ้องกันว่า ถึงเวลาแล้วที่จะต้องยุติการใช้วิตามินและเกลือแร่เป็นอาหารเสริมเพื่อสุขภาพที่ดีกว่า